Bli med!

Bli med i Studenterhytta!

Har du lyst til å bli en del av hytta? Det er mange måter man kan hjelpe på, alt ettersom hvor mye du ønsker å delta. Som takk kan vi tilby kost og losji, og enkelte fordeler avhengig av hvor mye du engasjerer deg. Kanskje får du også noen nye venner på veien?

Om du har noen spørsmål er det bare å sende oss spørsmål på facebooksiden vår, eller å sende en epost på post@studenterhytta.org

Her er måtene du kan bidra på, med mer utfyllende informasjon lengre ned på siden:

  • Hyttegruppemedlem (2-4 økter i måneden som tilsvarer rundt 8-10 timer)
  • Styremedlem (1 arbeidsdag i uka, ca. 6 timer)

Hyttegruppemedlem

På hver festbooking på hytta er det minst ett hyttegruppemedlem til stede for å vise hyttevakter hva de skal gjøre, og de får generelt mer ansvar (åpning og stening av lokalet, varetelling, etc). Vi forventer at du som hyttegruppemedlem bidrar med ca. én helgeåpent og én fest i måneden.

Som takk for at du tar deg på dette vervet, får du være på hytta gratis på alle åpningsdager, og du kan også bruke hytta utenfor vanlige åpningsdager også til personlig bruk.

For å bli med i hyttegruppa, kreves det at man deltar i et opptak som vi har på begynnelsen av hvert semester. Dette er typisk bare et enkelt intervju der vi ønsker å bli bedre kjent med deg, og der du får bli kjent med noen ifra hytta. Vårens opptak er allerede i gang.  For mer informasjon, se https://studenterhytta.org/opptak/

Hyttestyremedlem

Hyttestyret er et fullverdig styre registrert i Brønnøysundregisteret, som er ansvarlig for at hytta går rundt. Det er mange spesialiserte roller innad i styret, inkludert leder, nestleder, vedlikeholdssjef, eventsjef, kasserer, bookingsjef, kjøkkensjef, og bar-og badstueoppmann.

Som et styremedlem gjør du vanligvis arbeid innenfor din bestemte rolle, og gir og får hjelp fra andre styremedlemmer og hyttegruppa ved behov. Styret møtes på en ukentlig basis for å diskutere saker som angår hytta. Styret hjelper også hyttegruppa ved behov.

Styremedlemmer får kost og losji dekt av hytta, og kan bruke hytta utenfor vanlige åpningstider.

For å bli med i hyttestyret, kreves det at man deltar i et opptak som vi har på begynnelsen av hvert semester. Dette er typisk bare et enkelt intervju der vi ønsker å bli bedre kjent med deg, og der du får bli kjent med noen ifra hytta. Vårens opptak er allerede i gang. For mer informasjon, se https://studenterhytta.org/opptak/